Середня загальноосвітня школа №22 м. Кам'янське

 

Відкритий урок на тему: "On the Farm" (в 2-А класі)

 

Мета:

навчальна: повторити раніше вивчені лексичні одиниці, буквосполучення та їх читання, питальні структури, закріпити вивчені лексичні одиниці та ввести нові, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення, учити вести бесіду, слухати співрозмовника;

розвивальна: розвивати різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, логічно висловлювати думку, спілкуватися, підтримувати високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас із теми «Мій домашній улюбленець», розвивати соціокультурні компетенції;

виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу, зацікавленість у розширенні своїх знань.

 

Обладнання:

підручник, робочий зошит, мультимедійні презентації, картки з завданнями, картки з зображенням тварин.

 

Хід уроку

 

I. Підготовка до сприйняття іншомовної мови.

 

Greeting 1. Привітання

-“Good morning, pupils!”

-“Good morning to you” (children repeat)

 

-Tell, me please:

What day is it today?

What month is it now?

What season is it now?

What’s the weather  like today?

 

Warming up 2. Введення в іншомовну атмосферу.

  1. So, look at this picture. What is it? (a cat)

What color is it?  (it’s black)

That’s right. Let’s learn a tongue twister about it. But remember how to pronounce the sound [æ] correctly. (Учні підносять долоню до підборіддя та практикують вимову звуку, слідкуючи щоб підборіддя діставало до долонні під час промовляння (широкий звук). Повторюють за вчителем спочатку звук, а потім слова зі скоромовки, і всю скоромовку).

A black cat sat on the mat

 

 

Aim 3. Повідомлення теми та мети уроку.

Today, we’ll speak about …. Now tell me please, what the name of our topic. Look at the blackboard, the first letters help you to answer

Orange                   teddy-bear               frog                             On the Farm

name                      horse                       apple

                               egg                          rabbit

                                                                   meat

 

 

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

Опис домашньої тваринки

 

ІІ. Основна частина уроку.

 

1) Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Впр. 1 (с. 90).

Бесіда за малюнками в підручнику.

T: Look at the pictures at the top of page 90. What is there in picture one? There is a bird. It is noisy. In picture two there is a rabbit, it’s quiet. Look at the third picture. What animal is it? It’s a dog. Dogs are clever. In the next picture we can see a pig. It’s hungry — it wants to eat all the time. And in the last picture there is a cat — it’s angry. What animals are clever/noisy/angry etc.?

 

 

2) Physical exercisers

 

3) Listening Comprehension 2. Аудіювання.

  1. Now we’re going to meet some children - Lisa, Larry, Tom, Bill and Alice. Each of them has got a pet. But the pets are naughty today and all mixed up. Let’s help the children to find their pets. Look at the pets and name them and their color (a brown dog, a white cat, an orange goldfish, a white hamster, a brown monkey, a white rabbit)

Now listen to me and match the pets to their owners.

  1. Listen again and match the names to the pets and tell as in the example

Alice

dog

Chuckles

Liza

cat

Molly

Tom

rabbit

Robby

Bill

goldfish

Ben

Larry

monkey

Fluffy

Tapescript:

  • Hello, my name is Alice. I have got a pet cat. Its name is Fluffy. It is white and it is very cute.
  • My name is Lisa. I have got a goldfish. It’s orange. Its name is Molly.
  • I’m Tom. I have got a pet dog. It’s not big yet. Its name is Ben and it’s brown.
  • Hi, I’m Bill. My pet’s name is Robby. It’s a beautiful white rabbit. I like it very much.
  • My name is Larry. I have got a pet monkey. It’s name is Chuckles. It is very clever and is a good friend for me.

 

 

 

4) Reading. Читання

 

1)  Listen and read (p. 91, ex. 4).

Read the drills. Draw the pupils’ attention to letter combinations in words.

Do choral and individual repetition.

 

2) Relaxation

 

3) Listen, read and say (p. 91, ex. 5).

Pupils look at the picture.

Read the sentences.

 

III. Заключна частина уроку

 

1)  Homework р.91, ex.7

2) Summerizing

 

You are good and clever children. You worked well during our lesson. Tell me what pets you have got at home. Give me your mark for our today’s lesson.

Подобається