Середня загальноосвітня школа №22 м. Кам'янське

 

Труднощі у навчанні 

Причини труднощів:

 1. Недоліки навчальної підготовки при нормальному і навіть високому рівні розвитку мислення і інших пізнавальних процесів у дітей, а саме:
  • значні проблеми у знаннях за попередні періоди навчання;
  • не сформованість загально навчальних і спеціальних навчальних умінь і навичок.

Слід зазначити, що зовнішня картина прояву цих недоліків може нагадувати інтелектуальні порушення, аж до легкого ступеня розумової відсталості.

 1. Не сформованість необхідних розумових дій і операцій – аналізу, синтезу, поганий мовний розвиток, недоліки уваги та пам’яті.

Школярі 10-12р. дуже цікавляться способом розвитку уваги та пам’яті, оскільки спостережливість, уважність, уміння помічати деталі є тими властивостями, які вони дуже цінують у собі та інших. Це створює сприятливі можливості для спеціальних занять із розвитку та корекції уваги і пам’яті. Оскільки в житті дітей цього віку значне місце ще посідає гра, розвиток уваги спочатку краще проводити на матеріалі й у ситуації, відмінних від навчальної. Добре зарекомендували себе як методи тренування і корекції уваги й пам’яті численні ігри з розвитку спостережливості, зосередженості, стійкості до перешкод, зорової пам’яті, підрахунку на малюнках і т.д. Ці ігри особливо ефективні  при включенні в них елементів змагання що відповідає потребам даного віку. Разом із тим важливо мати на увазі, що по-перше, навички в грі формуються під впливом досить сильних мотивів і тому виявляються більш яскраво вираженими ніж у навчальній діяльності, а по-друге, перенесення сформованих таким чином навичок на навчальну ситуацію потребує нових умов. Тому необхідно поступово, під час залучення школярів до заняття наблизити ситуацію до навчальної, поставивши це за спеціальне завдання.

 1. Особливості навчальної мотивації, яка залежить від сформованості (або не сформованості) інтересу до навчання, впливу батьків та друзів. Тому дуже важливо вивчати оточення кожної дитини й активно сприяти позитивному ставленню до навчання.
 2. Слабка довільність поведінки та діяльності – небажання, неможливість за словами школярів змусити себе постійно вчитися. Школярі 10-12р. можуть виконувати досить складну діяльність. Переборюючи значні труднощі заради привабливої мети, але вони відчувають великі труднощі в подолання як зовнішніх так і внутрішніх перешкод у тих випадках коли мета їх не приваблює. Важливо організувати роботу таким чином, щоб школяр зрозумів що запропоновані способи діяльності кращі, ефективніші, дозволяють більш продуктивно справлятися з повсякденними обов’язками, і захотів їх опанувати.

Усі зазначені причини нерідко виступають не ізольовано, а спільно, поєднуючись у досить складні комбінації, і потребують зазвичай спільної активної роботи не тільки психолога й педагога а й батьків, а головне самого підлітка.


Рекомендації:

 • перший місяць навчання дітей у 5-му класі не писати зауваження у щоденнику;
 • проводити оцінювання на користь дитини;
 • більшість урочного матеріалу будувати на повторюванні;
 • дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму на вихідні дні.