Комунальний заклад "Ліцей №22" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 

Виховна робота


Основні завдання

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.
 • Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.
 • Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП.

Пріоритетні напрямки виховної роботи у поточному навчальному році:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення  учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;
 • ;посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи;
 • успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 • зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;
 • організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;
 • доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.