Середня загальноосвітня школа №22 м. Кам'янське

 

Навчальний процес

Навчання ведеться у п'ятиденному режимі за семестровою структурою. Поряд з основним видом діяльності - здобуттям освіти - учні беруть участь у багатьох конкурсах, олімпіадах, змаганнях.Атмосфера нашого навчального закладу спонукає учнів до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового, розуміння того, що можна отримувати радість від знань, які дозволять стати конкурентоспроможними в освітньому просторі. Тому учні успішно засвоюють навчальні програми, беруть активну участь в олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт, проектів.Школа має профілі

  • Суспільно-гуманітарний (історичний)
  • Педагогічний

Профільність реалізується через співпрацю з Дніпропетровським педагогічним коледжем при Дніпропетровському Національному Університеті ім. О. Гончара.