Середня загальноосвітня школа №22 м. Кам'янське

 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Навчальний процес

Навчання ведеться у п'ятиденному режимі за семестровою структурою. Поряд з основним видом діяльності - здобуттям освіти - учні беруть участь у багатьох конкурсах, олімпіадах, змаганнях.Атмосфера нашого навчального закладу спонукає учнів до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового, розуміння того, що можна отримувати радість від знань, які дозволять стати конкурентоспроможними в освітньому просторі. Тому учні успішно засвоюють навчальні програми, беруть активну участь в олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт, проектів.Школа має  суспільно-гуманітарний (історичний) профіль.

Профільність реалізується через співпрацю з Дніпропетровським педагогічним коледжем при Дніпропетровському Національному Університеті ім. О. Гончара.